Společnost JAKUB MATOUŠEK NDT poskytuje komplexní služby v oblasti
nedestruktivního testování (NDT - non destructive testing).

Jedná se o testování materiálů, celých výrobků či konstrukčních celků bez jejich poškození.
Společnost zajišťuje kontroly následujícími metodami: radiografickou, ultrazvukovou,
kapilární, magnetickou, těstnostní, vizuální, zkoušení vířivými proudy a
spektrometrickou analýzu (PMI)
- popis jednotlivých metod najdete na našich stránkách.

Všechny uvedené zkoušky provádíme dle normalizačních systémů, jako např. ISO, EN, ČSN,
ASME, AWS, GOST, TÜV, apod. Také pracovníci jsou kvalifikovaní dle EN 473.

Sama společnost Jakub Matoušek NDT vlastní
PLATNÉ CERTIFIKÁTY PRO NDT KONTROLY V NEJVYŠŠÍM, III. STUPNI
KVALIFIKACE DLE EN ISO 9712 a SNT-TC-1A.

Společnost je tedy oprávněna provádět nejen samotnou NDT kontrolu s následným
vystavením protokolu dle požadovaných norem, ale může i vypracovávat instrukce a postupy
nedestruktivního zkoušení, provádět inspekční a dozorovou činnost, je schopna poskytnout i návrh řešení kontrol kvality výroby a systému řízení jakosti.
Vedle toho může i instruovat a školit pracovníky pro NDT kontroly.

Mezi běžné vybavení pro NDT kontroly vlastní společnost také RENGENOSKOPICKOU
KABINU s možností digitalizace záznamu pro okamžité rozeznání vady včetně sedmi-osého robotického polohovače.

Jelikož se kontrolované oblasti mnohdy nacházejí v obtížně přístupných místech ve výškách
nebo nad volnou hloubkou, jsme schopni provádět i NDT kontrolu za pomocí lanových
technik
dle předpisu 362/2005 Sb. bez instalace lešení nebo přítomnosti jeřábu.

fb
www stránky by marcuska