VT - Vizuální zkoušení

Obecně

Vizuální metoda slouží ke zjišťování zjevných vad na povrchu kontrolovaného výrobku. Tuto metodu lze dělit na zkoušku přímou - vizuální kontrola všech přístupných povrchů materiálu a výrobku, a zkoušku nepřímou - kontrola nepřístupných povrchů v uzavřených prostorách, vývrtech apod. za pomocí především endoskopů.

Princip metody

Vizuální zkoušení představuje zjišťování a vyhodnocování povrchových vad lidským okem. Kontrolu lze provádět pouze okem bez použití pomůcek, nebo za pomoci jednoduchých pomůcek - lupa, zrcátko, různé měrky, popřípadě endoskopy, fotokamery, videokamery apod. Zkoušený povrch musí být vždy dostatečně osvětlen denním či umělým světlem.


  • vt1 /

  • vt2 /

  • vt3 /

  • vt4 /

  • vt5 /

  • www stránky by marcuska